fbpx

Colegiul Danubius

ANALIST
PROGRAMATOR

Nivel de învățământ:

Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5

Domeniul:  Informatică

Calificarea profesională:

Analist programator

Forma de învățământ: cu frecvență/ zi

Durata studiilor: 1,5 ani

Discipline studiate

 • Comunicare profesională în limba modernă;
 • Comunicare profesională;
 • Managementul calității;
 • Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare;
 • Proiectarea algoritmilor;
 • Limbaje de programare;
 • Programare modulară;
 • Metode şi tehnici clasice de programare;
 • Programarea orientată obiect;
 • Conceperea produselor multimedia;
 • Crearea site-urilor Web;
 • Baze de date.

Carieră

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România, ca analiști programatori, ca specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, consultanți în informatică.

ADMINISTRATOR
REŢELE LOCALE
ŞI DE COMUNICAŢII

Nivel de învățământ:

Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5

Domeniul:  Informatică

Calificarea profesională:

Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Forma de învățământ: cu frecvență/ zi

Durata studiilor: 1,5 ani

Discipline studiate

 • Comunicare profesională în limba modernă;
 • Comunicare profesională;
 • Managementul calității;
 • Componente, concepte şi tehnologii de reţele de calculatoare;
 • Modele de referință OSI şi TCP/IP;
 • Protocoale TCP/IP;
 • Adresare IP;
 • Comunicarea într-o reţea locală (LAN);
 • Funcționare reţele globale (WAN).

Carieră

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România, ca specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, specialiști în baze de date și rețele, specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor.

CAMERAMAN - FOTOREPORTER

Nivel de învățământ:

Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5

Domeniul: Producție media

Calificarea profesională:

Cameraman - Fotoreporter

Forma de învățământ: cu frecvență/ zi

Durata studiilor: 2 ani

Discipline studiate

 • Comunicare profesională în limba modernă;
 • Tehnologia informațiilor și comunicației aplicată;
 • Comunicare profesională;
 • Arta imaginii – concepte de bază;
 • Arta fotografică;
 • Comunicare vizuală;
 • Optica foto-cine-TV;
 • Tehnică foto;
 • Fotografia digitală.

Carieră

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România ca tehnicieni în informatică și comunicații, tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii, fotoreporteri, jurnaliști.

Admiterea pentru aceste calificări se realizează în baza concursului de dosare.

IMPORTANT: Se pot înscrie și cursanți care NU au diplomă de bacalaureat.

Acte necesare înscrierii

 • copie după Diploma de Bacalaureat( adeverinta  pentru absolventii promotiei 2023) sau certificate de absolvire a liceului (adeverinta de absolvire liceu, promoţia 2023) însoţite de foaia matricolă;

 • copie după buletin sau cartea de identitate;

 • copie după certificatul de naştere;

 • copie după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui;

 • adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru şcolarizare şi profesie;

 • formular de înscriere (se completează la depunerea dosarului - anexa nr .1)

 • trei fotografii tip bulletin;

 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr. 2);

 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;

Facilități

 • Laboratoare de specialitate (media, informatică)
 • Studio profesionist de televiziune
 • Studio foto
 • Platformă de studiu ONLINE
 • Burse de merit
 • Bază sportivă
 • Bibliotecă
 • Practică de specialitate în domeniul de studiu
 • Traininguri / Workshopuri / Internshipuri în firme
 • Consiliere și orientare în carieră
© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.