Centrul de Formare Continuă - Danubius International Business School organizează mai multe tipuri de evenimente, adaptate solicitărilor clienților și colaboratorilor din cele mai diverse domenii.

Evenimentele includ programe de formare continuă (inițiere, specializare, perfecționare) autorizate și recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, seminarii, workshopuri-ateliere de coaching și conferințe tematice, precum și programe personalizate, la sediul clientului/partenerului, în anumite condiții.

Pentru obținerea certificatelor, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau studii superioare, în funcție de cerințele fiecărui program de formare la care participă. De asemenea, sunt acordate și certificate de participare de către Universitatea Danubius din Galați.

 

Pliant cursuri de formare 2