fbpx

Studii de Master

Facultatea de Drept

Drept și Administrație Publică Europeană

Științe Penale

200

locuri

IF/IFR

Oportunități în carieră

Drept:

Judecător, procuror, avocat, notar, executor judecătoresc, consilier juridic, lichidator, mediator, grefier, referent de specialitate asigurări, agent consular, ofițer de legătură vamală, consilier de proprietate industrială autorizat, consilier de probațiune, expert vamal etc.

Facultatea de Științe Economice
și Administrarea Afacerilor

Audit și Control Public și Privat

50

locuri

IF

Finanțe și Tehnologie Digitală (FINTECH)

Management Financiar Public și Privat

75

locuri

IF

Oportunități în carieră

Contabilitate: auditor intern; auditor financiar; controlor de gestiune; expert contabil-verificator; referent de specialitate financiar-contabilitate; controlor tezaur; asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar; revizor contabil; consultant bugetar; analist financiar.


Finanțe: expert financiar-bancar; manager bancă; inspector financiar-bancar; comisar principal; consilier financiar-bancar; inspector asigurări; economist în bancă; analist investiţii; manager de fond acțiuni/obligațiuni; consultant plasamente valori mobiliare; analist financiar; ofiţer bancar; analist bancar/societate de leasing; consultant fiscal; ofiţer antifraudă financiar-bancară; broker servicii de investiţii financiare; funcţionar ANAF; asistent analist; asistent de cercetare în gestiune,contabilitate, control financiar.

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Managementul Securității în Relațiile Internaționale

50

locuri

IF

Afaceri și Economie Internațională
(interdisciplinar)

25

locuri

IF

Oportunități în carieră

Consilier /expert /inspector /referent /economist în relații economice internaționale, consilier /expert /inspector /referent /economist în management, asistent de cercetare economist în management, ofițer de politici economice, consilier economist în relații internaționale.


Consultant de securitate, referent relații externe, manager de securitate, manager pentru ordine și siguranță publică, specialist în securitate internațională, referent de securitate, funcţionar de ordine publică şi siguranţă, consilier de securitate în organizaţii internaționale.

Acte necesare înscrierii

 • Diplomă de licenţă în original și copiile anexelor diplomei de licență (anexa cu rezultatele la examenul de licenţă și suplimentul la diplomă/foaia matricolă) sau adeverința de absolvire a examenului de licență în anul 2022;
 • Diplomă de bacalaureat în copie;
 • Foaia matricolă cu rezultatele şcolare din liceu, în copie (începând cu promoția 2002);
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Acte care atestă schimbarea numelui, în copie (ex. certificat de căsătorie, etc);
 • Cartea de identitate (copie);
 • Adeverinţă medicală, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;
 • Chitanța de plată a taxei  de înscriere;
 • 3 poze 3x4 cm în plic;
 • Acte care atestă că studentul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (dacă este cazul);
 • Dosar plic.
© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.